Qüestionaris Evalúa+

SIDA STUDI

Avalua+ és un projecte d'avaluació amb mirada feminista, que realitza avaluació interna a l'entitat SIDA STUDI, però també té com a objectiu crear eines de suport per a altres entitats i professionals que realitzen intervencions en l'àmbit de l'educació sexual, la prevenció d'ETS i VIH.

L'avaluació és una eina que ens permet conèixer millor els efectes de les nostres intervencions, realitzar diagnòstics i difondre les estratègies que millor funcionen. És un acte de responsabilitat amb els nostres projectes i amb les persones amb les quals treballem, i una manera de construir coneixements situats.

Agraïm a Libera Forms la construcció d'una eina que ens permet crear qüestionaris d'avaluació sense comprometre les dades de les nostres usuàries.

[cast]

Avalua+ es un proyecto de evaluación con mirada feminista, que realiza evaluación interna en la entidad SIDA STUDI, pero también tiene como objetivo crear herramientas de apoyo para otras entidades y profesionales que realizan intervenciones en el ámbito de la educación sexual, la prevención de ITS y VIH.

La evaluación es una herramienta que nos permite conocer mejor los efectos de nuestras intervenciones, realizar diagnósticos y difundir las estrategias que mejor funcionan. Es un acto de responsabilidad con nuestros proyectos y con las personas con las cuales trabajamos, y una manera de construir conocimientos situados.

Agradecemos a Libera Forms la construcción de una herramienta que nos permite crear cuestionarios de evaluación sin comprometer los datos de nuestras usuarias.